PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL - ORIENTACIO PSICOLOGICA

El malestar psicològic en nens i adolescents és més feqüent del que ens pensem. Aquest malestar normalment està relacionat amb dificultats per gestionar emocions, amb manca de recursos per adaptar-se als canvis o als conflictes, amb la timidesa extrema, amb la pobresa d'habilitats socials, per pors exagerades, per gelos....Tot això pot provocar situacions problemàtiques i angoixants que val la pena poder evitar.

ORIENTACIÓ VOCACIONAL

ORIENTACIÓ VOCACIONAL - ORIENTACIO PSICOLOGICA

La majoria d'estudiants es troben desorientats alhora d'escollir el seu futur. Es important poder ajudar-lo a trobar el seu camí professional i escollir els seus estudis per obtenir la motivació adient per lograr un desenvolupament professional satisfactori. Aquest recolzament es fa mitjançant l'anàlisis de les seves aptituds i les seves preferències, la seva personalitat, el seus estils de comunicació social, interesos, valors, punts forts i debilitats.

ATENCIÓ ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

Els nens amb altes capacitats necessiten una sèrie de recursos i intervencions educatives específiques per contribuir al seu bon desenvolupament acadèmic i emocional.

Es imprescindible fer la detecció i l'avaluació de les seves capacitats intel·lectuals, de la seva capacitat d'aprenentatge, del seu desenvolupament socio-emocional i del seu entorn.

Per això el recorregut idoni d'un nen amb sospites d'alta capacitat és:

  • Detecció
  • Avaluació
  • Intervenció educativa
  • Seguiment i orientació

 

TRASTORNS DE L'APRENENTATGE

Els trastorns de l'aprenentatge són una sèrie de disfuncions que provoquen dificultats en l'aprenentatge i en l'execució de la lectura, l'escriptura, etc.

És imprescindible realitzar una avaluació neuropsicològica per poder identificar i quantificar l'alteració amb l'objectiu de poder donar la resposta educativa adequada i definir la reeducació que necessita en cada cas.

 - ORIENTACIO PSICOLOGICA
ORIENTACIO PSICOLOGICA

CONTACTE AMB NOSALTRES I L'ASSESSORAREM info@orientaciopsicologica.cat

ORIENTACIO PSICOLOGICA

C/ Mallorca, 140 3r 1a 08036 Barcelona

CONTACTI AMB NOSALTRES

udac@udac.cat